Restaurování zvonů
Renovace, čištění, opravy

 

Nabízíme služby v oblasti renovace zvonů, které  po létech nesou stopy změn z důvodů klimatických nebo působením člověka či ptactva.Tyto služby provádíme u nás na dílně nebo,pokud to podmínky dovolí,přímo na farnosti - věži. Navíc, pokud odchylky alikvotních tónů nejsou extrémní, můžeme se pokusit o dodatečné doladění vašich původních zvonů.

 

 

<?php echo Yii::t('seo','odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich'); ?><?php echo Yii::t('seo','odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich'); ?><?php echo Yii::t('seo','odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich'); ?><?php echo Yii::t('seo','odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich'); ?><?php echo Yii::t('seo','odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich'); ?>

 

 

Víte, že ...

Největší zvon, odlitý v naší dílně, vážil přes 10 tun!

 

Novinky v galerii