Tonacje:

c - es - middle small

cis - e - middle small

d - f - middle small

dis - fis - middle small

e - gbig middle small

f - asbig middle small

fis - abig middle small

g - bbig middle small

gis - hbig middle small

a - cbig middle -

b - desbig middle -

h - dbig middle -

c - e - middle small

des - f - middle small

d - fis - middle small

es - g - middle small

e - gisbig middle small

f - abig middle small

ges - bbig middle small

g - hbig middle small

as - cbig middle -

a - cisbig middle -

b - dbig middle -

h - disbig middle -

Tonacje:

c - es - g - middle small

cis - e - gis - middle small

d - f - a - middle small

es - ges - b - middle small

e - g - hbig middle small

f - as - cbig middle -

fis - a - cisbig middle -

g - b - dbig middle -

gis - h - disbig middle -

a - c - ebig middle -

b - des - fbig middle -

h - d - fisbig middle -

c - e - g - middle small

des - f - as - middle small

d - fis - a - middle small

es - g - b - middle small

e - gis - hbig middle small

f - a - cbig middle -

ges - b - desbig middle -

g - h - dbig middle -

as - c - esbig middle -

a - cis - ebig middle -

b - d - fbig middle -

h - dis - fisbig middle -

c - d - f - middle small

des - es - ges - middle small

d - e - g - middle small

es - f - as - middle small

e - fis - abig middle small

f - g - bbig middle small

fis - gis - hbig middle small

g - a - cbig middle -

as - b - desbig middle -

a - h - dbig middle -

b - c - esbig middle -

h - cis - ebig middle -

c - es - f - middle small

cis - e - fis - middle small

d - f - g - middle small

dis - fis - gis - middle small

e - g - abig middle small

f - as - bbig middle small

fis - a - hbig middle small

g - b - cbig middle -

gis - h - cisbig middle -

a - c - dbig middle -

b - des - esbig middle -

h - d - ebig middle -

c - d - e - middle small

des - es - f - middle small

d - e - fis - middle small

es - f - g - middle small

e - fis - gisbig middle small

f - g - abig middle small

ges - as - bbig middle small

g - a - hbig middle small

as - b - cbig middle -

a - h - cisbig middle -

b - c - dbig middle -

h - cis - disbig middle -

Tonacje:

c - es - g - c - middle -

cis - e - gis - cis - middle -

d - f - a - d - middle -

es - ges - b - es - middle -

e - g - h - ebig middle -

f - as - c - fbig middle -

fis - a - cis - fisbig middle -

g - b - d - gbig middle -

gis - h - dis - gisbig middle -

a - c - e - abig middle -

b - des - f - bbig middle -

h - d - fis - hbig middle -

c - e - g - c - middle -

des - f - as - des - middle -

d - fis - a - d - middle -

es - g - b - es - middle -

e - gis - h - ebig middle -

f - a - c - fbig middle -

ges - b - des - gesbig middle -

g - h - d - gbig middle -

as - c - es - asbig middle -

a - cis - e - abig middle -

b - d - f - bbig middle -

h - dis - fis - hbig middle -

c - es - g - b - middle small

cis - e - gis - h - middle small

d - f - a - c - middle -

es - ges - b - des - middle -

e - g - h - dbig middle -

f - as - c - esbig middle -

fis - a - cis - ebig middle -

g - b - d - fbig middle -

gis - h - dis - fisbig middle -

a - c - e - gbig middle -

b - des - f - asbig middle -

h - d - fis - abig middle -

c - d - f - a - middle small

des - es - ges - b - middle small

d - e - g - h - middle small

es - f - as - c - middle -

e - fis - a - cisbig middle -

f - g - b - dbig middle -

fis - gis - h - disbig middle -

g - a - c - ebig middle -

as - b - des - fbig middle -

a - h - d - fisbig middle -

b - c - es - gbig middle -

h - cis - e - gisbig middle -

c - es - f - g - middle small

cis - e - fis - gis - middle small

d - f - g - a - middle small

es - ges - as - b - middle small

e - g - a - hbig middle small

f - as - b - cbig middle -

fis - a - h - cisbig middle -

g - b - c - dbig middle -

gis - h - cis - disbig middle -

a - c - d - ebig middle -

b - des - es - fbig middle -

h - d - e - fisbig middle -

c - d - e - g - middle small

des - es - f - as - middle small

d - e - fis - a - middle small

es - f - g - b - middle small

e - fis - gis - hbig middle small

f - g - a - cbig middle -

ges - as - b - desbig middle -

g - a - h - dbig middle -

as - b - c - esbig middle -

a - h - cis - ebig middle -

b - c - d - fbig middle -

h - cis - dis - fisbig middle -

c - es - f - as - middle small

cis - e- fis - a - middle small

d - f - g - b - middle small

dis - fis - gis - h - middle small

e - g - a - cbig middle -

f - as - b - desbig middle -

fis - a - h - dbig middle -

g - b - c - esbig middle -

gis - h - cis - ebig middle -

a - c - d - fbig middle -

b - des - es - gesbig middle -

h - d - e - gbig middle -

c - e - g - a - middle small

des - f - as - b - middle small

d - fis - a - h - middle small

es - g - b - c - middle -

e - gis - h - cisbig middle -

f - a - c - dbig middle -

ges - b - des - esbig middle -

g - h - d - ebig middle -

as - c - es - fbig middle -

a - cis - e - fisbig middle -

b - d - f - gbig middle -

h - dis - fis - gisbig middle -

c - d - f - g - middle small

cis - dis - fis - gis - middle small

d - e - g - a - middle small

es - f - as - b - middle small

e - fis - a - hbig middle small

f - g - b - cbig middle -

fis - gis - h - cisbig middle -

g - a - c - dbig middle -

as - b - des - esbig middle -

a - h - d - ebig middle -

b - c - es - fbig middle -

h - cis - e - fisbig middle -

 

                                                       Sestavy

 

Kvalita materiálu

<?php echo Yii::t('seo','odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich'); ?>Zodpovědný přístup ke kvalitě materiálu přispívá nejen k jakosti zvuku našich zvonů , ale má rovněž vliv na jejich vzhled,barvu i kvalitu povrchu. Zvony odléváme z mědi a cínu nejlepší jakosti. Přečtěte si proč používáme materiál pouze té nejvyšší třídy a jaký je jeho vliv na kvalitu zvonu ...

more info

Zvuková kvalita

<?php echo Yii::t('seo','odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich'); ?> Jako jediná zvonárna v Polsku provádíme hlubší kampanologický výzkum a ručíme za akustický obraz našich zvonů! Neustále zdokonalujeme šablony žeber! Podívejte se od čeho závisí zvuk odlitého zvonu ...

more info

Povrchová úprava

<?php echo Yii::t('seo','odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich'); ?>Zvon - to je rovněž i umělecké dílo, jehož grafická výzdoba a zpracování mají stejný význam jako jeho zvonovina (bronz) a zvuk. Podívejte se na možnosti úprav a výzdob zvonů - vše bez použití umělých prostředků! Prohlédněte si některé naše ornamenty a výzdobu...

more info