Vytváření formy
Přesnost při práci s hlínou

 

Každá forma jednotlivého zvonu je připravována individuálně podle zakázky. Je třeba připomenout, že celkový vzhled zvonu včetně všech obrazců,ornamentů a nápisů, se vytvoří jedním odlitím technologií takzv. "ztraceného vosku".Proto je tato fáze přípravy formy neobvykle náročná neboť právě na ni závisí celkový finální vzhled a kvalita odlitku. Forma se připravuje ze speciální hlíny, která prochází procesem přirozeného vysušování, aby si zachovala ideální formu pro vytvoření těch nejpřesnějších detailů výzdoby. Proces celé výroby jedné takové formy trvá okolo 2 měsíců - při velkých zvonech i podstatně déle.

 

odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich


Jádro
První vytvořená vrstva formy se jmenuje jádro. Je to místo uprostřed zvonu kde bude bít srdce. Jádro chrání formu zevnitř. Je vytvořeno z hlíny.

odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich


Falešný zvon
Druhá vrstva je falešný zvon. Je to ta část formy, která věrmě zobrazuje finální vzhled budoucího zvonu. Zde se rozmístí veškeré ornamenty, nápisy a obrazce z vosku.

odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich


Plášť
Poslední částí je plášť, který tvoří vnější zabezpečující vrstvu formy. V něm se vytvoří a zasadí budoucí koruna zvonu a celek je konečně připraven k odlití..

 

 

Výtvarná výzdoba
Každý zvon je originál

 

 

 

Na dobře vysušenou formu,která je přesnou replikou zvonu, se nanáší vrstva živočišného loje a na ni se umístí voskové nápisy a výzdoba.Tento proces u nás nazýváme "oblékání" formy. Poměrně nedávno se k tomuto účelu používal přírodní včelí vosk.. V současné době používá naše dílna vosk slévárenský, který má nižší stupeň tání a vysokou tvárnost, umožňující velmi přesné vzory z připravených ozdob.Takto připravenou formu ofotíme a odešleme zákazníkovi ke schválení. Toto je poslední možnost korekce a změn.Každá forma je "oblékaná" individuálně podle přání klienta - proto je každý zvon neopakovatelný originál!

 

Odlití zvonu
Zrození nových zvonů

 

 

Před samotným odlitím se hotová forma zasype do licí jámy před tavicí pecí a hlína se důkladně upěchuje, aby nedošlo k poškození pláště vlivem tlaku roztaveného kovu. Tekoucí bronz vysoké kvality se přes předem vytvořené licí kanálky  dopraví do formy. Roztavenina má v okamžiku odpichu teplotu okolo 1250 stupňů C. Tento moment nazýváme "zrozením zvonu". Je to slavnostní událost, na kterou zveme farníky a faráře , abychom mohli spočně prožít tuto velmi emotivní chvíli spojenou s modlitbou za úspěšné odlití.

 

 

 

 

Víte, že ...

Naše zvonárna byla založena v roce 1808 a již více jak 200 let dodává zvony do celého světa !

 

Novinky v galerii