Zvuk zvonu je jako chuť nejlepšího vína

 

Zvuk zvonu můžeme přirovnat k chuti vína.
V základním tónu se odráží  celý jeho buket; vedlejší tóny jsou jako noty chuti a vůně, kterou vnímá degustátor již při prvním doušku;  musí se spojit v harmonii chuti a vzbudit příjemné pocity . Dozvuk zvonu, který trvá velmi dlouho u dobrých zvonů  je jako chuť, která nám zůstává v ústech po vynikajícím víně. Ty nejlepší se stávají lepšími s přibývajícíni léty  (...) Tak jako se zvuk zvonu mění s postupem času. Částice bronzu miliónkrát rozhýbané během let vlastně ideálně krystalizují a vyvažují strukturu zvonu.
 

Podle Singing Bronze  Luca Rombouts

 

 

Zvuk našich zvonů je pro nás prioritou č. 1

 

Proto taky jako jediní v regionu soustavně provádíme kampanologický výzkum s cílem zdokonalit zvukovou kvalitu našich zvonů . Rovněž jako jediní vydáváme certifikáty odlitých zvonů a ručíme za jakost zvukového obrazu.

Všechny zvony podléhají limburským směrnicím, kdy základem je  A1 = 440 Hz (temperované ladění - takzv. vídeňské)  - nebo může být  použito staré ladění A1 = 435 Hz (takzv. limburské). Perfektní zvuk zvonů je rovněž závislý na pěti dalších alikvotních tónech, jsou to : vrchní oktáva,prima, tercie, kvinta a spodní oktáva.

Podařilo se nám vyvinout zcela novou unikátní šablonu (žebro) na opravdu světové úrovni, kterou nyní používáme k výrobě všech zvonů vycházejících z naší zvonárny - královská šablona (Royal Bells). Díky pokročilému výzkumu a zkouškám se nám podařilo vytvořit šablonu, která nám umožňuje ve spojení s kvalitní zvonovinou  doslova vykouzlit  vysoce harmonický tón při zachování velmi dlouhého dozvuku. Tato skutečnost byla několikanásobně potvrzena zkouškami i názory nezávislých kampanologů. Poprvé jsme toto žebro použili při realizaci projektu pro Královskou Katedrálu na Wawelu (Krakov) v roce 2014.

 

Stáhnout vzor kampanologického certifikátu

Stáhnout tabulku našich zvonů s tóninami a rozměry

Proto taky jako jediní v regionu soustavně provádíme kampanologický výzkum s cílem zdokonalit zvukovou kvalitu našich zvonů . Rovněž jako jediní vydáváme certifikáty odlitých zvonů a ručíme za jakost zvukového obrazu.

Všechny zvony podléhají limburským směrnicím, kdy základem je  A1 = 440 Hz (temperované ladění - takzv. vídeňské)  - nebo může být  použito staré ladění A1 = 435 Hz (takzv. limburské). Perfektní zvuk zvonů je rovněž závislý na pěti dalších alikvotních tónech, jsou to : vrchní oktáva,prima, tercie, kvinta a spodní oktáva.

Podařilo se nám vyvinout zcela novou unikátní šablonu (žebro) na opravdu světové úrovni, kterou nyní používáme k výrobě všech zvonů vycházejících z naší zvonárny - královská šablona (Royal Bells). Díky pokročilému výzkumu a zkouškám se nám podařilo vytvořit šablonu, která nám umožňuje ve spojení s kvalitní zvonovinou  doslova vykouzlit  vysoce harmonický tón při zachování velmi dlouhého dozvuku. Tato skutečnost byla několikanásobně potvrzena zkouškami i názory nezávislých kampanologů. Poprvé jsme toto žebro použili při realizaci projektu pro Královskou Katedrálu na Wawelu (Krakov) v roce 2014.

 

Stáhnout vzor kampanologického certifikátu

Stáhnout tabulku našich zvonů s tóninami a rozměry

Proč je zvukový obraz zvonu tak důležitý ?

 

Zvon je především hudební nástroj - jeden z nejkomplikovanějších na světě co se týká skladby zvuku. Patří do skupiny bicích nástrojů samozvučných (takzv. idiofonů). Úderem na něj se vytvoří více jak 50 vedlejších tónů, mezi kterými pět nejdůležitějších určuje kvalitu zvukového obrazu. Nejdůležitějším vedlejším tónem je vrchní oktáva (ang. nominal). Je to nejnižší zvuk (z pěti hlavních vedlejších tónů), který je slyšitelný pouze v prvních  0,25 vteřiny. Vrchní oktáva je pro kampanology  hlavním určujícím bodem od ktrého se odvíjí konečné posouzení kvality zvukového obrazu. Určuje rovněž hlavní nárazový tón zvonu. Vrchní oktáva musí znít přesně o oktávu níže než další důležitý vedlejší tón - prima (ang. prime). Prima (nebo taky základní tón) dokresluje ve značné míře zvuk zvonu bezprostředně po uplynutí 1/4 sekundy. Podle některých kampanologů je právě prima nejdůležitějším vedlejším tónem, určujícím konečný charakter zvukového obrazu.. Prima musi vytvořit tercií a kvintou mollový akord - souzvuk třech tónů v přesném harmonickém intervalu. Poslední z nejdůležitějších tónů - spodní oktáva - určuje dozvuk zvonu. Spodní oktáva (ang. hum) je často popisována  jako jakési "bručení" zvonu a stejně jako vrchní oktáva je bezprostředně  svázaná s primou a analogicky musí znít přesně o oktávu níže, než  základní tón.

Akustika zvonů

 

Akustický obraz zvonu jako hudebního nástroje je vlastně velmi komplikovanou "hádankou". Umění vytvořit souzvuk dobře sladěných zvonů je jedním z největších tajemství každého zvonaře. Mimo odpovídajícího žebra zvonu se na ideální akustice taktéž podílí :

 • materiél, ze kterého je zvon odlit. Pouze přesné proporce mědi a cínu zaručují zdárný výsledek.
 • správná teplota při odlévání. Pouze optimální teplota zaručuje to správné sloučení mědi a cínu.
 • grafická výzdoba zvonu. Pouze nejjemnější vzhled obrazců i písmen určují základ perfektního zvuku.
 • Akustický obraz zvonu jako hudebního nástroje je vlastně velmi komplikovanou "hádankou". Umění vytvořit souzvuk dobře sladěných zvonů je jedním z největších tajemství každého zvonaře. Mimo odpovídajícího žebra zvonu se na ideální akustice taktéž podílí :

 • materiél, ze kterého je zvon odlit. Pouze přesné proporce mědi a cínu zaručují zdárný výsledek.
 • správná teplota při odlévání. Pouze optimální teplota zaručuje to správné sloučení mědi a cínu.
 • grafická výzdoba zvonu. Pouze nejjemnější vzhled obrazců i písmen určují základ perfektního zvuku.
 •  

  Celý proces vzniku zvuku ve zvonu společně s alikvotními tóny (vedlejšími)  je obzvláště složitý. Dovolujeme si vás proto seznámit s prvním v Polsku publikovaným článkem na téma akustika zvonu.Najdete zde mimo jiné pojednání o šíření zvukových vln,chvění v profilu zvonu, vedlejších tónech a jejich vlivu na kvalitu zvuku zvonu.

  Stáhnout článek o akustice zvonů ...

   

   

   

  Víte, že ...

  Slavný zvon sv. Jan Pavel II z Královské Katedrály krakovského Wawelu pochází z naší dílny !

   

  Novinky v galerii