13. května 2014 zvon zavěsila ve Věži Stříbrných Zvonů firma Rduch. Před touto událostí byl vystaven na prostranství před wawelskou katedrálou kde zavěšen na dubové stolici čekal na slavnostní svěcení, které celebroval o Velikonoční neděli J.E. ks. kardinál Stanisław Dziwisz. Zvon byl osazen speciálně projektovaným dubovým jařmem, srdcem z měkké kujné oceli a elektronickým pohonem MT-4 (DHZ - UNI) s funkcísoftstartu.  Věž Stříbrných Zvonů čekala na tuto chvílivíce jak 500 let. Od neděle 18.května (den narozenin Karola Wojtyły) zvon denně vyzývá ve 12.00 hod. k motlitbě Anděl Páně.
 

<?php echo Yii::t('seo','odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich'); ?><?php echo Yii::t('seo','odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich'); ?>

Osvědčení kvality „sv. Janowi Pawłowi II” vydal známý český kampanolog Petr Janda z Brna. Když uslyšel poprvé hlas tohoto nového zvonu povzneseně řekl : "Jan Pawel II vám pomohl! "a dodal, že to je pravděpodobně nejlepší zvon v historii polského zvonařství. „Sv. Jan Paweł II” je laděn v tónině A1 s perfektně zharmonizovanými všemi alikvotními tóny, což jen potvrzuje kampanologův názor. V Krakově se rozezněl poprvé ve středu16. dubna hned vedle pomníku polského papeže. Rozhoupal ho sám probošt katedrály kněz prelát Zdzisław Sochacki.
 
Zní krásně a vypadá nádherně .Na Velkou Středu dorazil na Wawel nový zvon věnovaný osobě polského papeže.
Brzy bude vyzvednut do  Věže Stříbrných Zvonů a stane se tak posledním zvonem Královské Katedrály. (Fantiškánská 3)
 
Zvuk je opravdu podmanivý,určitě byl slyšet hodně daleko. Myslím, że to byla pro všechny nádherná chvíle,těžko se popisuje
ten pocit. Je to přece zvon, který nám má vyprávět o vyjímečném člověku, který právě zde vyrůstal do kaplanství a svátosti.
 (kněz prelát Zdzisław Sochacki)
 
<?php echo Yii::t('seo','odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich'); ?><?php echo Yii::t('seo','odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich'); ?>
 
Zrození zvonu sv. Jan Paweł II
4. dubna 2014 / 15.00 hod.

 

Při odlévání zvonu byla do tekoucí zvonoviny vhozena zlatá medaile Jana Pawla II - osobní památka Svatého Otce vydaná k18. výročí jeho pontifikátu, ale i jako vzpomínka na kaplanské svěcení na Wawelu - místa nerozlučně spjatého s dětstvím,mládím a kaplanstvím Karola Wojtyły. Na toto slavnostní odlévání se dostavili četní hosté - mezi jinými probošt Královské Katedrály na Wawelu Zdzisław Sochacki nebo vedoucí Wawelských zvoníků Pan Andrzej Bochniak.

Jménem Zvonařské dílny Jana Felczyńského z Przemyśla a Firmy Rduch bychom chtěli srdečně poděkovat všem hostům za účast na této slavnostní události.

<?php echo Yii::t('seo','odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich'); ?><?php echo Yii::t('seo','odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich'); ?><?php echo Yii::t('seo','odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich'); ?><?php echo Yii::t('seo','odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich'); ?><?php echo Yii::t('seo','odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich'); ?>

  Zrod myšlenky

Pravý moment i vyjímečný patron
 
V XVI. stol. (okolo r. 1530 ) byla dokončena osmiboká nástavba Věže Stříbrných Zvonů s prostorem pro umístění zvonu. Ten však nebyl nikdy odlit. Následná osazenstva Kapituly Wawelské čekala na příležitostní chvíli v historii Polska a na toho pravého patrona zvonu.Přes 500 let se nepodařilo najít toho pravého, kterému by byl zasvěcen poslední Wawelský zvon. Teprve po smrti
Jana Pawła II bylo rozhodnuto , že se zvon zasvětí Polskému Papeži . Stále však nenadešla ta pravá chvíle k započetí projektu.  Až do 30. září 2013, kdy Papež František vyhlásil datum kanonizace blahoslaveného Jana Pawła II – 27.dubna 2014 . To byla ta pravá chvíle i vyjímečný patron.
Krátce nato se Kapitula Wawelská rozhodla vyhlásit realizaci projektu nového zvonu se jménem sv. Jan Paweł II, kterou jsme si vyslechli v den kanonizace Svatého Otce. Tohoto projektu se ujaly známé a renomované  firmy s dloholetými rodinnými zkušenostmi – Zvonařská dílna Jana Felczyńskiego z Przemyśla a Firma Rduch z Czernicy.
 
Zvon sv. Jan Paweł II
Přípravné etapy
 
<?php echo Yii::t('seo','odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich'); ?><?php echo Yii::t('seo','odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich'); ?>
 
Ve věži se nacházejí tři historické zvony:
 
  •     zvon „Zbyszko”  z roku 1423 o prům.98 cm a tńoně Ais

  •     zvon „Herman” z roku 1271 o prům. 83 cm a tónině Cis

  •     zvon „Maciek” z roku 1669 o prům. 72 cm a tónině Dis

 
Zvon sv. Jan Paweł II bude však zvonit samostatně každý den ve 12.00 hod. I když je považován za zvon samotný (mimo harmonický soubor), musí jeho tónina ladit s tóny ostatních zvonů  Stříbrné Věže - to zn. níže než zvon „Zbyszko” (tón Ais). Tyto podmínky splňuje zvon o váze 500 kg, prům. 93,55 cm a tónině  A/1.
Takovýto zvon se řadí do kategorie zvonů středně těžkých. Zvon 500 kg o tónině A/1 má mít při rozhoupání frakvenci 60 úderů za minutu - tolik jako tep lidského srdce.
Jeho zvuk je charakterizován hlubokou rezonancí s výrazným základním tónem a širokou škálou tónů alikvotních (vedlejších). Zvláště dobře je slyšitelná spodní oktáva (angl. hum tone) a malá tercie. Vyniká i obzvláště dlouhým vyzníváním, které ho staví na jedno z předních míst mezi zvony.Přesné začlenění do souboru zajišťuje harmonii souzvuků  i výraznost zvuku a přes doznívající akord v tónině a moll získává důstojnost i jemnost. To ho v konečném důsledku činí dokonalým hudebním nástrojem.
 
Grafická výzdoba

 

Výzdoba a nápisy na zvonu jsou v souladu charakterem ostatních zvonů Wawelské Katedrály . Mimo jednoduchého ornamentu ověnčujícího horní část zvonu jsou zde umístěny tři erby : erb Jana Pawła II, erb J.E. ks. kardinála Stanisława Dziwisza a erb Kapituly Wawelské. Ve střední části zvonu jsou na obou stranách umístěny latinské nápisy: SURSUM CORDA i NOLITE TIMERE. V únoru roku 2014 řídil a potvrdil výzdobu zvonu jménem Kapituly Wawelské jejich vedoucí zvoník Pan Andrzej Bochniak.
 
<?php echo Yii::t('seo','odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich'); ?><?php echo Yii::t('seo','odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich'); ?>

 

Projektování
 

K projektování realizace zavěšení a technického vybavení jsme společně s firmou  Rduch z Czernicy využili velmi pokročilého inženýrského programu CAD/CAM. Jeho prostřednictvím jsme vygenerovali reálný grafický pohled na zvonovou soustavu obsahující i všechny mechanické části včetně uchycení a pohonu.

<?php echo Yii::t('seo','odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich'); ?><?php echo Yii::t('seo','odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich'); ?><?php echo Yii::t('seo','odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich'); ?>

 

 

 

Víte, že ...

Slavný zvon sv. Jan Pavel II z Královské Katedrály krakovského Wawelu pochází z naší dílny !

 

Novinky v galerii