1808 - 1939
Začátky v Kałuszi

 

Vznik zvonu a začátky zvonařského umění jsou od pradávna úzce spjaty s dějinami lidstva.  Avšak s rozvojem křesťanství, které zavedlo zvon jako součást svých církevních obřadů,se urychlil rozvoj tohoto řemesla a mistrovského umění. Zakrátko vyrostly po celém světě štíhlé zvonice ukrývající v sobě stále dokolnalejší a krásnější výtvory hlásající boží chválu. Sága rodu Felczyńskich, neboť takto by se daly nazvat dějiny osmi pokolení zvonárny v Przemyslu,začala v Kałuszi – dnes je to ukrajinské město, ležící iwanofrankiwské oblasti.. Tam v roce 1808 založil Michał Felczyński svou zvonárnu - první v této části Evropy. Zcela sám se učil řemeslu s největší pravděpodobností od něměckých nebo italských zvonařů,přebývajících v té době na území tehdejší Galicje (historická část Polska - nezaměňovat se španělskou Galicií). Po jeho smrti v roce 1866 v práci pokračovali jeho čtyři synové z prvního a druhého manželství a poté vnuci: Stefan, Jan a Józef (z linie prvního  manželství) a Kazimierz, Ludwik, Michał, Jan a Kajetan (z linie druhého manželství).

 

1948 - 2010
Przemyśl - počátky zvonařství v Polsku

 

Hlavní línie przemyslských zvonařů pochází od Jana Felczyńskieho, pravnuka předka Michała (z prvního manželství). Jan Felczyński zemřel v roce1979. Celý svůj více jak osmdesátiletý život zasvětil zvonařině. V počátcích, proti vůli svého otce, který ho chtěl mít na univerzitě, učil se a pracoval u příbuzných v jejich firmě v Kaluszi  a po létech praxe si otevřel vlastní podnik ve Stanisławowě (dnes ukrajinský Iwano-Frankowsk). Sílící ekonomická krize meziválečného období jej donutila jednak k uzavření firmy a poté se z důvodu nástupu vojenské služby nakonec ocitl v Przemyślu. Zde v roce 1948  zprovoznil slévárnu na ul. Słowackiego č.46 pod názvem : „Odlévání a opravna zvonů Jana Felczyńskiego”.


Z jeho rukou vzešly nejen zvony oceněné na celostátních i mezinárodních veletrzích (Poznaň, Florencie), nebo slavný zvon Gratia Dei vážící přes 7 tun, ale také pamětní tabule a co je velmi zajímavé - i medvídci przemyslské fontány (symbol města). Až do konce 70.let minulého století se u mistra Jana učili manželé jeho vnuček. Jedním z největších zvonů odlitých po smrti Jana Felczyńského (rok 2000) je Władysław o váze 9,5 tuny pro kostel  pw. bł. Władysława z Gielniowa ve Warszawě. O polovinu lehčí (5 tunový Jezus Maryja) je replikou zvonu ze 16.stol. z Jasnej Góry a byl odlit nedlouho poté (v roce2001) při příležitosti výročí 600-let Jasnej Góry. Od roku 2010 pokračuje a dále rozvíjí rodinnou řemeslnou tradici Piotr Olszewski, pravnuk Jana Felczyńskiego.

 

2010 - Současnost
Zvonárna Jana Felczyńského

Zvonárna pod vedením pravnuka Jana Felczyńského přijala oficiální název Zvonařská dílna Jana Felczyńského. V posledních letech firma zrealizovala řadu důležitých a prestižních zakázek. Vsadili jsme na dynamický rozvoj hlubšího výzkumu zvonů a jejich akustických vlastností. Dnes se může Piotr Olszewski - současný majitel, kterého zaučuje jeho otec  Waldemar - mistr zvonař - pochlubit takovými výsledky jako :

V posledních letech vyvstal obrovský tlak na kvalitu zvuku odlitých zvonů a jeho výsledkem  je konstrukce zcela nové šablony (žebra) zvonu, vysoce převyšující kvalitu dříve používané. A právě z důvodu, že nejpodstatnější část prací na její realizaci se odehrávala při tvorbě zvonu sv. Jan Paveł II pro Královskou Katedrálu na Wawelu, dostala nová šablona název Královská - série Royal Bells. Více na téma nové šablony si můžete přečíst zde.

 

 

Víte, že ...

Naše zvonárna byla založena v roce 1808 a již více jak 200 let dodává zvony do celého světa !

 

Novinky v galerii