Naše historie

Pan Jan Felczyński zasvětil celý svůj více jak sedmdesátiletý život zvonařině. V počátcích,proti vůli svého otce, který  ho chtěl poslat na univerzitu, pracoval a zaučoval se u příbuzných v jejich kalušské firmě (město Kalusz) a po létech praxe si  otevřel vlastní firmu ve Stanisławowie (dnes ukrajinský Iwano-Frankowsk). Prohlubující se ekonomická krize dvaceti meziválečných let ho však donutila k ukončení činnosti  a s nástupem vojenské služby se nakonec ocitl v Przemyślu...

 

Více o našich začátcích ...

 

 

Proč právě nám dát důvěru ?

Od počátků existence naší firmy  jsme nositeli několika vyznamenání a ocenění naší práce  pro církev i přínos k rozvoji zvonařství . V roce 2014 jsme obdrželi zlatou medaili mezinárodního veletrhu Sacroexpo (Kielce) za provázání polského zvonařského řemeslnictví s moderními  technologiemi  v oboru akustiky a automatizace pohonů a zaodlití zvonu sv. Jan Paweł II a jeho zavěšení v takzv. Věži  Stříbrných Zvonů na Krakovské katedrále Wawelu

 

Více o tom,v čem se lišíme ...

 

 

Naše nejdůležitější realizace

Mimo odlévání jednotlivých zvonů pro tisíce polských farností jsme měli  účast i v projektech , které byly pro nás velkou výzvou a ctí . V roce 2014 jsme odlili zvon pro Královskou Katedrálu na Wawelu. V minulosti naše zvony putovaly mimo jiné do Svatyně v Piekarach Śląskich, do Svatyně sv. Jacka v Kamieniu Śląskim, na Jasną Górę, do Baziliky Mariackiej v Gdańsku a do Vatikánu pro Otce sv. Jana Pavła II...

 

Více o našich dalších větších zakázkách...

 

 

Aktuality

Snažíme se o to, abychom byli přítomni na všech nejdůležitějších událostech, vztahujících se k našim zvonům . Víme, že pořizování nových zvonů je pro každou farnost vyjímečnou událostí a to pro celé společenství. Zveme proto pravidelně kněží i farníky k účasti na odlévání a zrodu jejich nových zvonů.Doporučujeme rovněž  organizování slavnostního uvítání zvonů na farnosti a jejich svěcení ...

 

Více o dalších děních ...

 

 

Naše filozofie

Z vlastní zkušenosti i historie jsme přesvědčeni, že pouze zvon nejvyšší jakosti je schopen přetrvat věky a znít nádherným a vznešeným hlasem. Máme za to, že sloučením dlouholeté rodinné tradice s moderními prvky v oboru navrhování a projektování závěsů (hlav) a obsluhy zvonů jsme schopni uspokojovat požadavky našich zákazníků a současně přispět k rozvoji našeho podniku...

 

Více o hodnotách,kterými se řídíme ...

 

 

Reference

Děkuji všem, kteří se svým umem, talentem a vynikajjící zručností zasloužili o realizaci tohoto velkého a nesnadného projektu. Ještě jednou děkuji vedení i všem pracovníkům společně, zvláště firmě Rduch a zvonařské dílně  Jana Felczyńského z Przemyśla. Nápis na "Bráně  zvonů" zní: Laudate Dominium - Chvalte Hospodina. On určuje cíl našich předsevzetí.(...). A toto předsevzetí si vyžadovalo realizaci na nejvyšší úrovni. Vy jste se zhostili tohoto cíle i úkolu  se ctí...

 

Více o našich projektech ...

 

 

 

 

Víte, že ...

Slavný zvon sv. Jan Pavel II z Královské Katedrály krakovského Wawelu pochází z naší dílny !

 

Novinky v galerii