Nejpěknější závěsy a hlavy zvonů
Klasické dřevěné nebo ocelové

 

Záruka kvality
a bezpečnosti

 

 

 

 

 

 

Komplexní
projekty CAD/CAM

 

 

 

Záruka kvality
a bezpečnosti

Komplexní
projekty CAD/CAM

Ve spolupráci s  Firmou Zvonotec Karviná  nabízíme závěsy (hlavy) zvonů jak dřevěné tak i klasické ocelové. Díky pokročilému programu CAD/CAM můžeme již v přípravné fázi projektu simulovat síly působicí na zvonovou stolici podle použitého zavěšení a úhlu houpání a zhodnotit takjejich dynamické parametry.

Doporučujeme rovnou a nízkou dřevěnou hlavu, která zvon nejen zkrášlí, ale má rovněž velký vliv na kvalitu zvuku zvonu.

odlewnia dzwonów ludwisarnia felczyńskich

Dřevěné jařmo nebo ocelový zalomený závěs?

 
Naše zvonárna  doporučuje klasická dřevěná dubová jařma z kvalitního vysušeného dřeva. Toto zavěšení působí velmi esteticky a navíc má příznivý vliv na zvuk zvonu i z důvodu optimálního úhlu houpání.Ten je značně větší a díky odlišné práci srdce je i doznívání intenzivnější. Dřevo může navíc být ozdobeno ornamenty, které tak podtrhují vznešenost celé soustavy. Klasická dřevěná hlava je doporučována hlavně při  restaurování památkových zvonů a dřevěných stolic. Ale...

 

Působení dynamických sil při rovném a lomeném závěsu

Rovný závěs značně zlepšuje zvukový vjem - má však i vliv na celkovou dynamiku zvonu. Je třeba si uvědomit, že rovný závěs působí na zvonovou stolici (konstrukci) trojnásobnou dynamickou silou oproti závěsu lomeného. Z tohoto důvodu může být použití rovného závěsu dokonce znemožněno z důvodů větších nákladů na konstrukci dodatečných zabezpečení nebo postavení nové zvonové konstrukce.

 

Svislé dynamické síly (Vmax)

Závěs rovný – 3x

 

Závěs lomený – 1.5x

 

Vodorovné dynamické síly (Hmax)

Závěs rovný – 1.6x

 

Závěs lomený – 0.3x

 

 

Dřevěný lomený závěs

Kompromisním řešením tohoto problému může být použití dřevěného lomeného závěsu. V Polsku byl použit tento závěs vůbec poprvé na Wawelu. Jařmo bylo lehce zalomeno, což umožnilo značné zmenšení sil působicích na konstrukci při současném zachování optimálního zvuku zvonu.Toto řešení je výsledkem pečlivého rozboru vlivu sil působicích na památkové zvony a s úspěchem je používáno při projektech na renovacích památkových zvonů a zvonic.

 

Výběr optimálního závěsu

Výběr závěsu závisí na mnoha okolnostech a je to záležitost poměrně komplexní. Je třeba přihlédnout k tomu, že současná moderní architektura kostelů a zvonic často přímo vybízí k použití ocelových závěsů. Najčastější důvody pro toto řešení jsou :

 

 

 

 

 

  • pevnost konstrukce věže
  • estetický a výsledný dojem
  • způsob montáže zvonů
  • velikost a váha zvonů
  • způsob pohonu zvonů

Výběr optimálního závěsu

Výběr závěsu závisí na mnoha okolnostech a je to záležitost poměrně komplexní. Je třeba přihlédnout k tomu, že současná moderní architektura kostelů a zvonic často přímo vybízí k použití ocelových závěsů.
Najčastější důvody pro toto řešení jsou :

  • pevnost konstrukce věže
  • estetický a výsledný dojem
  • způsob montáže zvonů
  • velikost a váha zvonů
  • způsob pohonu zvonů

 

Z tohoto důvodu vám rovněž nabízíme bezplatnou konzultaci a poradenskou službu při výběru zvonů a jejich zavěšení.

 

 

 

 

Víte, že ...

Naše zvonárna byla založena v roce 1808 a již více jak 200 let dodává zvony do celého světa !

 

Novinky v galerii